Судије

 

Судије Вишег суда у Ужицу:

 

Кривично одељење

 

Судија

Функција Спрат Канцеларија 
Биљана Томовић                         судија                     V                  13 
Верица Пантелић                    судија 11 
Љубиша Р. Радуловић судија 14 
Зоран Милинковић судија приземље          16а 
    

Грађанско одељење

 

   

Судија

Функција Спрат Канцеларија 
Раденко Зечевић председник суда 15 
Радмила Нинковић заменик председника суда                   
Видосава Даниловић судија 
Мира Мићић судија 
Бранка Јанковић судија приземље 16б