ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

 

1. Кандидат под шифром пријаве ВС 21001 остварени број бодова: 26

 

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАН У КОНКУРСНОМ ПОСТУПКУ:

 

Данило Караичић из Ужица

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места Систем администратора на неодређено време (постављено 17.02.2021)

 

Пријава на конкурс  је истекла 25.02.2021 године.